Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Hledáme tvary

Poznávejte s dětmi prostředí kolem školy skrze rozlišování jeho tvarosloví. Prozkoumejte školní zahradu a v nalezených předmětech či objektech hledejte tvary. Jaký tvar má kámen, stéblo trávy nebo dlažební kostka? Vytvořte s dětmi vzorník tvarů z předmětů nalezených na zahradě.

více
Hledáme tvary

Průzkum zahrady

Školní zahrada je místem zdánlivě už objeveným. Víme, kudy vcházíme na zahradu, známe místa, kam si chodíme hrát nebo kde rostou pampelišky. Pokud se ale vydáme na průzkum po nových trasách, můžeme sami nebo spolu s ostatními nalézat netušené malé velké objevy.

více
Průzkum zahrady

Barevná zahrada

Objevujte s dětmi škálu barev a barevných odstínů na zahradě. Pozorujte, jak se barvy okolního prostředí mění během dne i během celého roku. Všímejte si, jak se odlišují přírodní barvy od uměle vyrobených. Vyrobte s dětmi vlastní barvy s využitím přírodních materiálů ze zahrady. Vyzkoušet můžete také tvorbu barevného vzorníku zahrady z přírodnin. 

více
Barevná zahrada

Objevujeme materiály a povrchy

Ukažte dětem známé prostředí z nového úhlu. Zkoumejte s nimi materiály a povrchy předmětů na zahradě pomocí hmatu a pak zkuste zakreslit jejich strukturu.

více
Objevujeme materiály a povrchy

Obrazárna v zahradě

Prostor zahrady láká k prozkoumání. Známe opravdu všechna místa, zákoutí a detaily? Co kdyby se z každého našeho pohledu stal obraz? Hledáním obrazů v zahradě zaměříme svou pozornost na detail a objevíme nové pohledy na známý prostor. 

více
Obrazárna v zahradě

Proměny světla a stínu

Pozorujte s dětmi, jak se prostředí kolem vás neustále proměňuje. Listy na stromě vytvářejí pohyblivé stínové obrazy díky větru a světlu. Stín klouzačky na zahradě se během dne mění podle toho, jak na něj svítí slunce. Zkuste s dětmi zachytit proměnlivé světelné obrazy kolem vás. Zachyťte prchavý okamžik.

více
Proměny světla a stínu

Zahrada starší než dinosaurus?

Ukažte dětem zahradu z jiného úhlu pohledu. Pátrejte s dětmi po místních příbězích. Rozvíjejte jejich vztah k místu, zahradě a místní historii.

více
Zahrada starší než dinosaurus?

Pocitová mapa zahrady

Zamyslete se s dětmi nad tím, jaké máme pocity a co je ovlivňuje. Zjistěte, zda může prostor kolem nás ovlivnit to, jak se cítíme. Jaké pocity máme na naší zahradě? Kde je nám dobře a kde nepříjemně?

více
Pocitová mapa zahrady

Cestujeme se zahradou

Poznejte s dětmi geografické a historické souvislosti zahrady. Jak by vypadala, kdyby se nacházela na jiném místě na světě? Jaká byla její podoba v minulosti a jak se možná změní v budoucnosti? Cestujte se zahradou a vytvořte její příběh.

více
Cestujeme se zahradou
 
 

dárci

KKCGMNDFischer

Podpořte nás