Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Cíl projektu

Čeho chceme projektem dosáhnout? K jaké intenzitě využití zahrady bychom reálně chtěli dospět? Jak bude zahrada využívána pro aktivity s dětmi, pro výuku, pro volný čas? Zpřístupníme zahradu dětem a rodičům i po výuce? Jaké akce budeme organizovat na zahradě? Jak by mohli zahradu využívat pro relaxaci učitelé? Takové otázky je důležité si položit hned při zahájení přípravy projektu. Jasně definovaný cíl, pro který nadchneme budoucí uživatele, nám pomůže projekt úspěšně realizovat.

 • specifikujte hlavní ideu projektu – čeho chceme dosáhnout
 • začleňte využití zahrady do vzdělávacího programu školy
 • zamyslete se nad jednotlivými uživateli zahrady a vytvořte plán budoucího využití:
  • pro děti - v rámci denního režimu, pro výuku a volnou hru dětí
  • pro akce školy
  • pro učitele
  • pro rodiče s dětmi
  • pro širší veřejnost
 • naplánujte potřebné změny v provozu školy a zahrady
 • stanovte si priority, zamyslete se nad možnostmi etapizace projektu
 • získejte zájem učitelů, rodičů a dětí – bez nich bude těžké projekt prosadit a realizovat
 • zamyslete se nad další udržitelností projektu - jakou údržbu zahrady jsme schopni zajistit?
 • cíl projektu prodiskutujte s celým týmem
  • je plánované využití zahrady realizovatelné?
  • jaké úpravy zahrady zvládneme uskutečnit?
  • souhlasí se záměrem celý tým?
verze pro tisk
 
 

dárci

KKCGMNDFischer

Podpořte nás