Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Harmonogram projektu

Pro zajištění návaznosti jednotlivých prací v průběhu projektu je nezbytné zpracovat harmonogram. Podle naplánované délky trvání projektu a prací jsme schopni sestavit projektový tým a navrhnout čerpání finančních prostředků.

 • sestavte předpokládaný harmonogram - uveďte, v jakých termínech a časových sledech budou probíhat práce na projektu:
  • co nás čeká – definujeme dílčí činnosti, ze kterých se projekt skládá
  • co teď a co potom - stanovíme návaznosti jednotlivých fází projektu
  • jak dlouho to potrvá – pro každou činnost stanovíme předpokládanou dobu trvání
  • návrh harmonogramu – z uvedených informací sestavíme harmonogram projektu
 • doba potřebná na realizaci projektu se může lišit podle jeho náročnosti.

Obvyklá doba trvání projektu obnovy zahrady u mateřské školy:

činnost obsah činnosti doba trvání v měsících
příprava projektu zpracování projektového záměru 2
zpracování návrhu zahrady a projektové dokumentace příprava – podklady, průzkumy, zadání pro architekta 1 - 2
arch. návrh – koncepce řešení 1 - 2
prováděcí dokumentace (DPS) 2 - 3
po odsouhlasení studie*
výběr dodavatele stavby poptávkové řízení 1 – 2
realizace stavby zahrady stavební a vegetační úpravy 3 – 5**
celkové časové rozpětí 10 – 16 měsíců

* Je dobré počítat s časovou rezervou cca 1 měsíc (připomínkování, informovanost, finalizace, odsouhlasení)
** Bude-li stavba zasahovat do zimních měsíců (prosinec – únor) je nutné počítat s časovým posunem

 • v harmonogramu počítejte s časovou rezervou - průměrné zpoždění realizace projektu bývá 5 %
 • dodržení termínů ve vztahu k externím dodavatelům ošetřete ve smlouvách
 • při realizaci projektu následně sledujte odchylky od plánovaného harmonogramu a aktualizujte jej podle skutečnosti
verze pro tisk
 
 

dárci

KKCGMNDFischer

Podpořte nás