Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 
Naše město: volnočasový ateliér pro děti ve Villa Pellé

Naše město: volnočasový ateliér pro děti ve Villa Pellé

Jak by vypadalo město, ve kterém se dobře žije? Kdo a jak využívá veřejný prostor? Z čeho se město skládá a co v něm potřebujeme? Jak budou vypadat města budoucnosti? Učíme děti hledat odpovědi na tyto otázky pomocí hravého tvoření. Vedeme je k zájmu o architekturu, životní prostředí a motivujeme k přemýšlení o tom, co mohou jednotlivci udělat pro rozvoj veřejného prostoru svého města. Kroužek realizujeme v průběhu školního roku na vybrané škole nebo jiném místě v Praze.


Co kroužek dětem přinese?

  • Seznámíme je s tím, jak se tvoří město.
  • Přiblížíme jim obory architektury, urbanismu a zahradní a krajinářské tvorby.
  • Děti si budou rozvíjet tvořivost, estetické vnímání, učit se týmové spolupráci i občanské angažovanosti, a upevňovat si tak vztah k okolnímu prostředí.
     

Základní informace 

Náplň kroužku má tvůrčí charakter, pracujeme s principy zážitkové pedagogiky.

→  spustit video

Dílny vedou zkušení lektoři MgA. Martin Hrubý a Kateřina Švejdová.

V rámci jednotlivých dílen se účastníci učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy krajinářské tvorby, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských částí, diskutují o vybraných tématech s lektory a trénují prezentaci vlastní práce. 
 

Informace pro rodiče – podzim 2017

→  Kreativní ateliér Naše město ve Villa Pellé na Praze 6 – podzim 2017 

 

Kontakt

→  katerina.svejdova@nadace-promeny.cz
→  778 737 711


Kroužek je součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a je realizován s nadační podporou. Námět a obsahová náplň jsou vlastnictvím nadace a nemohou být bez jejího vědomí dále šířeny.

 

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKCGMNDFischer

Podpořte nás