Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 
Cestujeme se zahradou

Cestujeme se zahradou

Poznejte s dětmi geografické a historické souvislosti zahrady. Jak by vypadala, kdyby se nacházela na jiném místě na světě? Jaká byla její podoba v minulosti a jak se možná změní v budoucnosti? Cestujte se zahradou a vytvořte její příběh.


Cíl aktivity:

 • Umožnit dětem vnímat prostor zahrady v souvislostech.
 • Vzbudit zájem dětí o zahradu a její proměnu.
 • Seznámit děti s principy utváření kulturní krajiny (město a příroda; architektura, zahrady, parky).

Věková skupina:

 • pro MŠ se zásadními úpravami a zjednodušením

Příklad realizace:

První část

Jak by vypadala zahrada, kdyby se nacházela na jiném místě na světě?

 • Představte si zahradu v tropech. Co by zde rostlo? (palmy, liány…) Jaká zvířata by tu žila? (tygři, hadi…)
 • Jak by vypadala zahrada na severním pólu? Rostliny pod sněhem a ledem. Kdo by zde žil? (lední medvědi, tuleni, lachtani…)
 • Promítání fotek míst, kam by se školní zahrada mohla přesunout. Sledování podmínek, které by zahrada měla v daném prostředí.
 • Putování zahrady celým světem -  z Evropy na východ přes Rusko, Arábii, Grónsko, New York, Afriku a zpět.

Druhá část

Cestujeme se zahradou v čase

 • Vyprávění o jednotlivých obdobích historie zahrady a okolí - od dinosaurů po dnešní den.
 • Kreslení zahrady, staveb a předmětů vázaných k jednotlivým historickým obdobím (meotar, průhledné folie, siluety předmětů).
 • Jak by zahrada vypadala úplně pradávno? Kdo a jak tohle místo obýval?
 • Nejstarší paleolit - Mladší doba železná Doba římská
  Kreslení - zelená tráva, jeskyně, zvířata…
 • Mladý paleolit
  Kreslení - první chatrče, silueta mamuta, lovců, sochy Venuše
 • Mladší doba železná
  Kreslení - hradby kolem osady, vylepšené chatrče
 • Středověk
  Budování města za hradbami a kolem nich pole a tráva
 • Baroko
  Duchovní krajina - kreslení sochy svatého v krajině, aleje
 • Industriální doba, 19. století
  Kreslení - továrny, kouř a smog
 • Co se na zahradě děje teď, jak vypadá?
  Kreslení - současná podoba zahrady a okolí
 • Jak bude zahrada vypadat v blízké a daleké budoucnosti?
  Kreslení - zahrada, jakou by si děti přály + zahrada fantazie z budoucnosti

Rozhovory, diskuse

 • Jak vznikly zahrady? Proč si ve městech vytváříme zahrady a parky?
 • Jak se odlišuje školní zahrada od rodinné zahrady? Je školní zahrada veřejný prostor? V čem se od veřejného prostoru odlišuje a v čem se podobá?
 • Jak myslíte, že bude zahrada vypadat za rok po proměně?
 • Jak si představujete, že bude zahrada vypadat za 50, 100 a 1000 let? Co myslíte, že tu bude stát a co se tu bude dít? Jak bude vypadat zahrada budoucnosti?

Závěr

Děti pomocí meotaru a přikládáním jednotlivých folií s obrázky zahrají příběh zahrady. Příběh je možné natočit na video a vytvořit kolektivní film o proměnách zahrady.
 

 

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás