Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Stavíme zahradu hrou

Realizace úprav zahrady je dlouho očekávanou fází projektu. Po náročných přípravách se konečně zahrada začne měnit a projekt pomalu získává reálné obrysy. Rozsah úprav se odvíjí od projektového záměru, architektonického návrhu zahrady a navržené etapizace. Může se jednat o komplexní obnovu celé zahrady včetně terénních, stavebních a vegetačních úprav nebo půjde pouze o menší zásahy ve vybraných částech zahrady. I malé proměny mají smysl a mohou zlepšit podmínky pro využívání zahrady s dětmi.

 • zjistěte, které práce pro vás může zajistit někdo z rodičů, z místních partnerských organizací či firem
 • dohodněte se s učiteli, rodiči a dětmi, které práce zvládnete pokrýt vlastními silami a určete termíny pracovních setkání
 • předškolní děti práce na zahradě s dospělými přitahuje a je pro ně vyhledávanou zábavou
 • větší děti bude práce bavit, pokud je vtáhneme už do navrhování a sestavíme týmy zodpovědné za konkrétní fáze projektu
 • pro práce, které sami nezvládnete, je nutné vybrat dodavatele stavby (dle finančního rozsahu počítejte s veřejnou zakázkou)
 • realizační fáze projektu je velmi náročná na komunikaci, bez které projekt nemá šanci na úspěch – stanovte si kontaktní osoby
 • dohodněte se s architektem na výkonu autorského dozoru – tím získáte větší záruku toho, že bude realizace odpovídat architektonickému návrhu
 • realizaci stavby průběžně kontrolujte a dílo převezměte až po dořešení všech vad a nedodělků
 • zaznamenávejte s dětmi postupnou proměnu zahrady a zapojení celé školy – vzpomínky se stanou společnou hodnotou posilující zájem o další vývoj zahrady
 • propagace projektu bude příjemnou reklamou pro všechny zúčastněné – děti, rodiče, učitele i dodavatele – kdo by se rád nepochlubil dobrým výsledkem?
 • Po dokončení obnovy zahrady vyhodnoťte výsledky projektu – Přinesl projekt očekávané výsledky? Jak se změnilo využívání zahrady? Co můžeme ještě zlepšit?

Pro dotazy můžete využít naše kontakty.

verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás