Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Aktivity s dětmi, rodiči a učiteli

Jaké nové aktivity chcete s dětmi na zahradě realizovat? Jakým způsobem zapojíte děti, učitele a rodiče do přípravy a realizace projektu? Aby zahrada dobře fungovala s ohledem na potřeby všech svých uživatelů, potřebujete pro svůj záměr získat zájem a nadšení ostatních, vtáhnout je do dění, informovat je. Skrze aktivity zapojující děti do projektu podpoříte jejich vztah k místu a vnímavost k prostředí, ve kterém žijí.

 • nejprve diskutujte mezi učiteli, co od proměny očekáváte, jaké jsou vaše potřeby a přání
 • řešte věci přímo v terénu, bavte se o možnostech nových aktivit
 • zapojte děti, nechte je poznat zahradu z nových úhlů pohledu
 • jděte na to hravě, pátrejte s nimi po historii zahrady, po příbězích pamětníků, zmapujte s nimi místa, která mají rády, kde se cítí nepříjemně; zapojením dětí budujete jejich vztah k místu, rozvíjíte jejich tvořivost, estetické vnímání i občanskou angažovanost
 • vzbuďte zájem rodičů, pozvěte je na společné akce s dětmi v zahradě, řekněte jim o svých plánech, vzájemně se lépe poznejte
 • posilujte vědomí komunity, získejte nové pomocníky a partnery, přenechte část iniciativy jim
 • realizace projektu se může stát příležitostí pro vzájemná setkávání
 • tematicky zaměřené akce a workshopy určené pro dospělé i děti nalákají k účasti
 • pro rodiče na mateřské dovolené může být práce na projektu příjemným zpestřením péče o děti
 • fyzická práce na zahradě se může stát vyhledávanou změnou pro duševně zaměstnané rodiče

Inspirujte se našimi náměty aktivit. Některé z nich můžete realizovat během přípravy a v průběhu projektu, další v rámci běžných řízených činností s dětmi na zahradě.

verze pro tisk
Cestujeme se zahradou

Cestujeme se zahradou

Poznejte s dětmi geografické a historické souvislosti zahrady. Jak by vypadala, kdyby se nacházela na jiném místě na světě? Jaká byla její podoba v minulosti a jak se možná změní v budoucnosti? Cestujte se zahradou a vytvořte její příběh.


Cíl aktivity:

 • Umožnit dětem vnímat prostor zahrady v souvislostech.
 • Vzbudit zájem dětí o zahradu a její proměnu.
 • Seznámit děti s principy utváření kulturní krajiny (město a příroda; architektura, zahrady, parky).

Věková skupina:

 • pro MŠ se zásadními úpravami a zjednodušením

Příklad realizace:

První část

Jak by vypadala zahrada, kdyby se nacházela na jiném místě na světě?

 • Představte si zahradu v tropech. Co by zde rostlo? (palmy, liány…) Jaká zvířata by tu žila? (tygři, hadi…)
 • Jak by vypadala zahrada na severním pólu? Rostliny pod sněhem a ledem. Kdo by zde žil? (lední medvědi, tuleni, lachtani…)
 • Promítání fotek míst, kam by se školní zahrada mohla přesunout. Sledování podmínek, které by zahrada měla v daném prostředí.
 • Putování zahrady celým světem -  z Evropy na východ přes Rusko, Arábii, Grónsko, New York, Afriku a zpět.

Druhá část

Cestujeme se zahradou v čase

 • Vyprávění o jednotlivých obdobích historie zahrady a okolí - od dinosaurů po dnešní den.
 • Kreslení zahrady, staveb a předmětů vázaných k jednotlivým historickým obdobím (meotar, průhledné folie, siluety předmětů).
 • Jak by zahrada vypadala úplně pradávno? Kdo a jak tohle místo obýval?
 • Nejstarší paleolit - Mladší doba železná Doba římská
  Kreslení - zelená tráva, jeskyně, zvířata…
 • Mladý paleolit
  Kreslení - první chatrče, silueta mamuta, lovců, sochy Venuše
 • Mladší doba železná
  Kreslení - hradby kolem osady, vylepšené chatrče
 • Středověk
  Budování města za hradbami a kolem nich pole a tráva
 • Baroko
  Duchovní krajina - kreslení sochy svatého v krajině, aleje
 • Industriální doba, 19. století
  Kreslení - továrny, kouř a smog
 • Co se na zahradě děje teď, jak vypadá?
  Kreslení - současná podoba zahrady a okolí
 • Jak bude zahrada vypadat v blízké a daleké budoucnosti?
  Kreslení - zahrada, jakou by si děti přály + zahrada fantazie z budoucnosti

Rozhovory, diskuse

 • Jak vznikly zahrady? Proč si ve městech vytváříme zahrady a parky?
 • Jak se odlišuje školní zahrada od rodinné zahrady? Je školní zahrada veřejný prostor? V čem se od veřejného prostoru odlišuje a v čem se podobá?
 • Jak myslíte, že bude zahrada vypadat za rok po proměně?
 • Jak si představujete, že bude zahrada vypadat za 50, 100 a 1000 let? Co myslíte, že tu bude stát a co se tu bude dít? Jak bude vypadat zahrada budoucnosti?

Závěr

Děti pomocí meotaru a přikládáním jednotlivých folií s obrázky zahrají příběh zahrady. Příběh je možné natočit na video a vytvořit kolektivní film o proměnách zahrady.
 

 

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás