Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Aktivity s dětmi, rodiči a učiteli

Jaké nové aktivity chcete s dětmi na zahradě realizovat? Jakým způsobem zapojíte děti, učitele a rodiče do přípravy a realizace projektu? Aby zahrada dobře fungovala s ohledem na potřeby všech svých uživatelů, potřebujete pro svůj záměr získat zájem a nadšení ostatních, vtáhnout je do dění, informovat je. Skrze aktivity zapojující děti do projektu podpoříte jejich vztah k místu a vnímavost k prostředí, ve kterém žijí.

 • nejprve diskutujte mezi učiteli, co od proměny očekáváte, jaké jsou vaše potřeby a přání
 • řešte věci přímo v terénu, bavte se o možnostech nových aktivit
 • zapojte děti, nechte je poznat zahradu z nových úhlů pohledu
 • jděte na to hravě, pátrejte s nimi po historii zahrady, po příbězích pamětníků, zmapujte s nimi místa, která mají rády, kde se cítí nepříjemně; zapojením dětí budujete jejich vztah k místu, rozvíjíte jejich tvořivost, estetické vnímání i občanskou angažovanost
 • vzbuďte zájem rodičů, pozvěte je na společné akce s dětmi v zahradě, řekněte jim o svých plánech, vzájemně se lépe poznejte
 • posilujte vědomí komunity, získejte nové pomocníky a partnery, přenechte část iniciativy jim
 • realizace projektu se může stát příležitostí pro vzájemná setkávání
 • tematicky zaměřené akce a workshopy určené pro dospělé i děti nalákají k účasti
 • pro rodiče na mateřské dovolené může být práce na projektu příjemným zpestřením péče o děti
 • fyzická práce na zahradě se může stát vyhledávanou změnou pro duševně zaměstnané rodiče

Inspirujte se našimi náměty aktivit. Některé z nich můžete realizovat během přípravy a v průběhu projektu, další v rámci běžných řízených činností s dětmi na zahradě.

verze pro tisk
Pocitová mapa zahrady

Pocitová mapa zahrady

Zamyslete se s dětmi nad tím, jaké máme pocity a co je ovlivňuje. Zjistěte, zda může prostor kolem nás ovlivnit to, jak se cítíme. Jaké pocity máme na naší zahradě? Kde je nám dobře a kde nepříjemně?


Cíl aktivity:

 • Zmapování prostoru zahrady.
 • Pozorování proměny našich emocí skrze prostředí, ve kterém se nacházíme.
 • Uvědomění si vztahu k místu.

Věková skupina:

Příklad realizace:

Rozhovory, diskuse a procházka po zahradě:

 • Kde se na zahradě cítíme dobře a kde špatně? Kterým místům se vyhýbáme a proč? Jaká místa máme na zahradě rádi?
 • Jak se cítíme ve stísněném a jak ve volném prostoru?
 • Jaké máme výhledy ze zahrady? A jaké výhledy ze školy do zahrady?
 • Kde vychází slunce? A kde zapadá? Kde bývá odpoledne stín? Orientace vůči světovým stranám.
 • Kudy vstupujeme do zahrady?
 • Kde se cítíme v bezpečí?
 • Co bychom na zahradě změnili, abychom se cítili lépe?
 • Jak to, že některá místa na zahradě i jinde máme rádi? Jak vzniká vztah k místu?
 • Vyznač, která místa máš na zahradě nejraději.

Nakresli, jak bys zahradu a jednotlivá místa v zahradě rád využíval.

 • Děti postupně procházejí celou zahradou a do plánku zakreslují nebo označují (barevné samolepky), jak se v kterých částech zahrady cítí, jak je využívají a jak by je chtěly využívat. Takto zmapují celý prostor zahrady.

Závěr:

Děti si uvědomují, že prostředí, které je obklopuje, ovlivňuje to, jak se cítí.

Mapa může dále posloužit jako podklad pro přípravu projektového záměru a zadání pro architekta.
 

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás