Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Aktivity s dětmi, rodiči a učiteli

Jaké nové aktivity chcete s dětmi na zahradě realizovat? Jakým způsobem zapojíte děti, učitele a rodiče do přípravy a realizace projektu? Aby zahrada dobře fungovala s ohledem na potřeby všech svých uživatelů, potřebujete pro svůj záměr získat zájem a nadšení ostatních, vtáhnout je do dění, informovat je. Skrze aktivity zapojující děti do projektu podpoříte jejich vztah k místu a vnímavost k prostředí, ve kterém žijí.

 • nejprve diskutujte mezi učiteli, co od proměny očekáváte, jaké jsou vaše potřeby a přání
 • řešte věci přímo v terénu, bavte se o možnostech nových aktivit
 • zapojte děti, nechte je poznat zahradu z nových úhlů pohledu
 • jděte na to hravě, pátrejte s nimi po historii zahrady, po příbězích pamětníků, zmapujte s nimi místa, která mají rády, kde se cítí nepříjemně; zapojením dětí budujete jejich vztah k místu, rozvíjíte jejich tvořivost, estetické vnímání i občanskou angažovanost
 • vzbuďte zájem rodičů, pozvěte je na společné akce s dětmi v zahradě, řekněte jim o svých plánech, vzájemně se lépe poznejte
 • posilujte vědomí komunity, získejte nové pomocníky a partnery, přenechte část iniciativy jim
 • realizace projektu se může stát příležitostí pro vzájemná setkávání
 • tematicky zaměřené akce a workshopy určené pro dospělé i děti nalákají k účasti
 • pro rodiče na mateřské dovolené může být práce na projektu příjemným zpestřením péče o děti
 • fyzická práce na zahradě se může stát vyhledávanou změnou pro duševně zaměstnané rodiče

Inspirujte se našimi náměty aktivit. Některé z nich můžete realizovat během přípravy a v průběhu projektu, další v rámci běžných řízených činností s dětmi na zahradě.

verze pro tisk
Zahrada starší než dinosaurus?

Zahrada starší než dinosaurus?

Ukažte dětem zahradu z jiného úhlu pohledu. Pátrejte s dětmi po místních příbězích. Rozvíjejte jejich vztah k místu, zahradě a místní historii.


Cíl aktivity:

 • Poznávání místa a jeho významu
 • Pátrání po historických, geografických a sociálních souvislostech zahrady a školy
 • Prohlubování vztahu dětí k místu, ve kterém žijí

Věková skupina:

 • po úpravách a zjednodušení i MŠ

Příklad realizace:

Vycházka po zahradě a okolí

 • Co všechno už naše zahrada pamatuje? Myslíte, že znáte historii své zahrady a míst, kde si hrajete? Co se kdysi na zahradě nacházelo nebo mohlo nacházet? Od kdy tu stojí škola?
 • Jak dlouho zde rostou stromy? Co asi pamatují?
 • Neskrývá naše zahrada zakopaný poklad z královského paláce, který zde mohl kdysi stát, nebo kostru dinosaura? Zjistěte, kdo chodil po stejném místě dávno před vámi!
 • Jaké stopy minulosti a přítomnosti můžeme na zahradě nalézt?

Širší souvislosti, pátrání po zajímavostech, diskuse

 • Když se díváme severozápadním směrem, máme před sebou Londýn. Kolik myslíte, že nás odděluje kilometrů?
 • Na pozemek o rozloze naší zahrady by se vešla například hora Říp, zaoceánská loď nebo Petřínská rozhledna.
 • Kdo myslíte, že tu žil před dvěma sty lety? A kdo před naším letopočtem? Jak se zdejší obyvatelé živili a co dělali?

Návštěva sousedů, rozhovory s pamětníky

 • S čím a s kým naše zahrada sousedí, co si pamatují sousedé?
 • Jak kdysi vypadalo okolí školy a zahrady?
 • Paní kuchařka si pamatuje, že před 20 lety tady stával…
 • Pátrání po dobových fotografiích a pohlednicích.

Společná diskuse

 • Jaký vlastní zážitek ze zahrady se vám nejvíce vryl do paměti?
 • Co už jsme na zahradě zažili my, co bychom na ní ještě chtěli zažít a co bychom chtěli, aby na ní zažily naše děti, vnoučata, kamarádi…? Jak asi bude zahrada vypadat za 20, 50, 100 let?

Výtvarná dílna

 • Nakresli/namaluj svůj příběh o zahradě nebo zážitek ze zahrady. Tvorba společné koláže všech příběhů.
 • Odlití stop ze zahrady. Modelování stopy dinosaura, lidské stopy nebo obtisků přírodnin.

Závěr:

Děti při vycházce po zahradě a okolí přemýšlejí, hledají souvislosti, zajímavosti, staré příběhy. Porovnávají minulost a přítomnost místa. Kreslí, malují a vytvářejí koláže příběhů o zahradě a zážitků ze zahrady. Zahrada se pro ně stává známým místem, utvářejí si k němu vztah.

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás