Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Aktivity s dětmi, rodiči a učiteli

Jaké nové aktivity chcete s dětmi na zahradě realizovat? Jakým způsobem zapojíte děti, učitele a rodiče do přípravy a realizace projektu? Aby zahrada dobře fungovala s ohledem na potřeby všech svých uživatelů, potřebujete pro svůj záměr získat zájem a nadšení ostatních, vtáhnout je do dění, informovat je. Skrze aktivity zapojující děti do projektu podpoříte jejich vztah k místu a vnímavost k prostředí, ve kterém žijí.

 • nejprve diskutujte mezi učiteli, co od proměny očekáváte, jaké jsou vaše potřeby a přání
 • řešte věci přímo v terénu, bavte se o možnostech nových aktivit
 • zapojte děti, nechte je poznat zahradu z nových úhlů pohledu
 • jděte na to hravě, pátrejte s nimi po historii zahrady, po příbězích pamětníků, zmapujte s nimi místa, která mají rády, kde se cítí nepříjemně; zapojením dětí budujete jejich vztah k místu, rozvíjíte jejich tvořivost, estetické vnímání i občanskou angažovanost
 • vzbuďte zájem rodičů, pozvěte je na společné akce s dětmi v zahradě, řekněte jim o svých plánech, vzájemně se lépe poznejte
 • posilujte vědomí komunity, získejte nové pomocníky a partnery, přenechte část iniciativy jim
 • realizace projektu se může stát příležitostí pro vzájemná setkávání
 • tematicky zaměřené akce a workshopy určené pro dospělé i děti nalákají k účasti
 • pro rodiče na mateřské dovolené může být práce na projektu příjemným zpestřením péče o děti
 • fyzická práce na zahradě se může stát vyhledávanou změnou pro duševně zaměstnané rodiče

Inspirujte se našimi náměty aktivit. Některé z nich můžete realizovat během přípravy a v průběhu projektu, další v rámci běžných řízených činností s dětmi na zahradě.

verze pro tisk
Proměny světla a stínu

Proměny světla a stínu

Pozorujte s dětmi, jak se prostředí kolem vás neustále proměňuje. Listy na stromě vytvářejí pohyblivé stínové obrazy díky větru a světlu. Stín klouzačky na zahradě se během dne mění podle toho, jak na něj svítí slunce. Zkuste s dětmi zachytit proměnlivé světelné obrazy kolem vás. Zachyťte prchavý okamžik.


Cíl

 • Uvědomit si, že prostor kolem nás se neustále proměňuje.
 • Seznámit se na základě vlastní zkušenosti s fyzikálním úkazem světla a stínu.
 • Pozorovat a vnímat míru intenzity osvětlení prostředí sluncem.
 • Zachytit drobné každodenní změny v bezprostředním okolí.

Věková skupina

 • Lze přizpůsobit i pro 1. stupeň ZŠ

Příklad realizace

 • Úvod: Nic na světě není stálé – věci, lidé i prostředí se neustále proměňují. Pozorujte stíny na zahradě. Jaké mají tvary? Co vám připomínají? Kdy se stíny objevují, kdy mizí, jak se proměňují během dne a jak během ročních období? Některé stíny se moc nemění nebo se mění jen velmi pomalu (např. stín budovy školky, lavičky na zahradě). Jiné stíny se proměňují každým okamžikem (např. stíny listů stromu, když fouká vítr).
 • Zkuste zakreslovat obrysy stínů. Můžete použít různé materiály – barevný pastel na černý papír, černý fix na průhlednou folii či pauzovací papír, uhel na bílý papír.
 • Kresby mohou děti vrstvit – zakreslovat více stínů různých předmětů na jeden papír přes sebe nebo zakreslovat společně proměnlivé stíny ve skupince. Stíny zakreslené na pauzovacím papíře nebo na průhledné folii pak můžete i libovolně skládat na sebe a pozorovat, jak se obraz s každou další vrstvou mění. Můžete je podobným způsobem i instalovat ve školce na okna nebo zavěsit do prostoru.

Závěr

Děti dokáží vnímat proměnlivost prostředí a souvislosti mezi zdrojem světla a stínem. Naučily se výtvarně vyjádřit a zachytit změny ve svém okolí.

Námět vznikl ve spolupráci s lektorkami Michaelou Trpišovskou a Šárkou Matouškovou.

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás