Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Aktivity s dětmi, rodiči a učiteli

Jaké nové aktivity chcete s dětmi na zahradě realizovat? Jakým způsobem zapojíte děti, učitele a rodiče do přípravy a realizace projektu? Aby zahrada dobře fungovala s ohledem na potřeby všech svých uživatelů, potřebujete pro svůj záměr získat zájem a nadšení ostatních, vtáhnout je do dění, informovat je. Skrze aktivity zapojující děti do projektu podpoříte jejich vztah k místu a vnímavost k prostředí, ve kterém žijí.

 • nejprve diskutujte mezi učiteli, co od proměny očekáváte, jaké jsou vaše potřeby a přání
 • řešte věci přímo v terénu, bavte se o možnostech nových aktivit
 • zapojte děti, nechte je poznat zahradu z nových úhlů pohledu
 • jděte na to hravě, pátrejte s nimi po historii zahrady, po příbězích pamětníků, zmapujte s nimi místa, která mají rády, kde se cítí nepříjemně; zapojením dětí budujete jejich vztah k místu, rozvíjíte jejich tvořivost, estetické vnímání i občanskou angažovanost
 • vzbuďte zájem rodičů, pozvěte je na společné akce s dětmi v zahradě, řekněte jim o svých plánech, vzájemně se lépe poznejte
 • posilujte vědomí komunity, získejte nové pomocníky a partnery, přenechte část iniciativy jim
 • realizace projektu se může stát příležitostí pro vzájemná setkávání
 • tematicky zaměřené akce a workshopy určené pro dospělé i děti nalákají k účasti
 • pro rodiče na mateřské dovolené může být práce na projektu příjemným zpestřením péče o děti
 • fyzická práce na zahradě se může stát vyhledávanou změnou pro duševně zaměstnané rodiče

Inspirujte se našimi náměty aktivit. Některé z nich můžete realizovat během přípravy a v průběhu projektu, další v rámci běžných řízených činností s dětmi na zahradě.

verze pro tisk
Hledáme tvary

Hledáme tvary

Poznávejte s dětmi prostředí kolem školy skrze rozlišování jeho tvarosloví. Prozkoumejte školní zahradu a v nalezených předmětech či objektech hledejte tvary. Jaký tvar má kámen, stéblo trávy nebo dlažební kostka? Vytvořte s dětmi vzorník tvarů z předmětů nalezených na zahradě.


Cíl

 • Průzkum terénu školní zahrady nebo okolí školy.
 • Pozorování a záznam skutečných tvarů předmětů nebo objektů na zahradě.
 • Stylizace tvarů a práce se vzory (rastry).

Věková skupina

Příklad realizace

 • Úvodní rozhovor: Jaké tvary znáte? Čtverec, kruh, obdélník… Ne všechno kolem nás má ale takto jasný geometrický tvar. Dokázali byste popsat tvar větve, rozprsklé kapky, stébla trávy nebo mraku na obloze?
 • Obkreslujte s dětmi reálné tvary předmětů a objektů, které najdou na zahradě nebo v okolí školky.
 • Z obkreslených tvarů vytvořte razítka – tvary vystřihněte z pěnové hmoty a nalepte oboustrannou lepicí páskou na dřevěnou destičku, na lepenku/karton nebo na silnější pěnovou hmotu.
 • Razítka zkuste obtiskovat na papíry. Děti mohou pomocí jednoho razítka tvořit různé vzory (rastry). Razítko lze otiskovat postupně vedle sebe, otáčet s ním nebo ho libovolně vrstvit.

Závěr

Zahrada se stává místem, kde je možné najít spoustu zajímavých tvarů ke hře. Děti si všímají konkrétních tvarů věcí ve svém okolí. Vnímají rozdíl mezi ideálním tvarem a tvarem skutečným. Dokáží si hrát s abstrahovanými tvary a vytvářet z nich nové struktury.

Námět vznikl ve spolupráci s lektorkami Michaelou Trpišovskou a Šárkou Matouškovou.

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás