Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Aktivity s dětmi, rodiči a učiteli

Jaké nové aktivity chcete s dětmi na zahradě realizovat? Jakým způsobem zapojíte děti, učitele a rodiče do přípravy a realizace projektu? Aby zahrada dobře fungovala s ohledem na potřeby všech svých uživatelů, potřebujete pro svůj záměr získat zájem a nadšení ostatních, vtáhnout je do dění, informovat je. Skrze aktivity zapojující děti do projektu podpoříte jejich vztah k místu a vnímavost k prostředí, ve kterém žijí.

 • nejprve diskutujte mezi učiteli, co od proměny očekáváte, jaké jsou vaše potřeby a přání
 • řešte věci přímo v terénu, bavte se o možnostech nových aktivit
 • zapojte děti, nechte je poznat zahradu z nových úhlů pohledu
 • jděte na to hravě, pátrejte s nimi po historii zahrady, po příbězích pamětníků, zmapujte s nimi místa, která mají rády, kde se cítí nepříjemně; zapojením dětí budujete jejich vztah k místu, rozvíjíte jejich tvořivost, estetické vnímání i občanskou angažovanost
 • vzbuďte zájem rodičů, pozvěte je na společné akce s dětmi v zahradě, řekněte jim o svých plánech, vzájemně se lépe poznejte
 • posilujte vědomí komunity, získejte nové pomocníky a partnery, přenechte část iniciativy jim
 • realizace projektu se může stát příležitostí pro vzájemná setkávání
 • tematicky zaměřené akce a workshopy určené pro dospělé i děti nalákají k účasti
 • pro rodiče na mateřské dovolené může být práce na projektu příjemným zpestřením péče o děti
 • fyzická práce na zahradě se může stát vyhledávanou změnou pro duševně zaměstnané rodiče

Inspirujte se našimi náměty aktivit. Některé z nich můžete realizovat během přípravy a v průběhu projektu, další v rámci běžných řízených činností s dětmi na zahradě.

verze pro tisk
Objevujeme materiály a povrchy

Objevujeme materiály a povrchy

Ukažte dětem známé prostředí z nového úhlu. Zkoumejte s nimi materiály a povrchy předmětů na zahradě pomocí hmatu a pak zkuste zakreslit jejich strukturu.


Cíl

 • Naučit se vnímat prostředí kolem sebe nejen zrakem, ale i hmatem.
 • Prohlubovat u dětí vnímavost při práci s předměty, které se běžně nacházejí v jejich okolí.
 • Vyzkoušet si novou výtvarnou techniku, která pracuje s dotykem.

Věková skupina

Příklad realizace

 • Úvod: Jaké to je zavřít oči a vnímat svět okolo sebe jen hmatem?
 • Schovejte do krabice nebo bedýnky různé přírodniny a předměty, které jste našli na zahradě a které mají různé povrchy, strukturu a jsou z různých materiálů. (Předměty můžete dát do jedné velké krabice nebo do více malých krabic.) Děti pak sahají otvorem do krabice a po hmatu zkouší předmět popsat – velikost, hmotnost, tvar, strukturu a povrch, teplotu atd.
 • Děti potom dostanou papír a pastelku progreso a zkoumají různé materiály frotáží – tj. položí papír na předmět či objekt (např. na zeď, dlažbu, kůru stromu, šišku, list apod.) a zlehka přejíždějí po papíru naplocho progresem, pastelem či uhlemtak, aby se na něm objevila struktura předmětu. Možné je také nadrtit si suchý pastel a dotýkat se věcí pod papírem přímo prsty, na kterých máme práškový pigment.

Závěr

Chceme-li zvýšit citlivost dětí vůči jejich okolí, musíme je naučit zapojovat při jeho vnímání i jiné smysly než jen zrak. Vnímání prostředí skrze hmat pomáhá vytvářet vazbu založenou na bezprostřední zkušenosti.

Námět vznikl ve spolupráci s lektorkami Michaelou Trpišovskou a Šárkou Matouškovou.

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás