Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Aktivity s dětmi, rodiči a učiteli

Jaké nové aktivity chcete s dětmi na zahradě realizovat? Jakým způsobem zapojíte děti, učitele a rodiče do přípravy a realizace projektu? Aby zahrada dobře fungovala s ohledem na potřeby všech svých uživatelů, potřebujete pro svůj záměr získat zájem a nadšení ostatních, vtáhnout je do dění, informovat je. Skrze aktivity zapojující děti do projektu podpoříte jejich vztah k místu a vnímavost k prostředí, ve kterém žijí.

 • nejprve diskutujte mezi učiteli, co od proměny očekáváte, jaké jsou vaše potřeby a přání
 • řešte věci přímo v terénu, bavte se o možnostech nových aktivit
 • zapojte děti, nechte je poznat zahradu z nových úhlů pohledu
 • jděte na to hravě, pátrejte s nimi po historii zahrady, po příbězích pamětníků, zmapujte s nimi místa, která mají rády, kde se cítí nepříjemně; zapojením dětí budujete jejich vztah k místu, rozvíjíte jejich tvořivost, estetické vnímání i občanskou angažovanost
 • vzbuďte zájem rodičů, pozvěte je na společné akce s dětmi v zahradě, řekněte jim o svých plánech, vzájemně se lépe poznejte
 • posilujte vědomí komunity, získejte nové pomocníky a partnery, přenechte část iniciativy jim
 • realizace projektu se může stát příležitostí pro vzájemná setkávání
 • tematicky zaměřené akce a workshopy určené pro dospělé i děti nalákají k účasti
 • pro rodiče na mateřské dovolené může být práce na projektu příjemným zpestřením péče o děti
 • fyzická práce na zahradě se může stát vyhledávanou změnou pro duševně zaměstnané rodiče

Inspirujte se našimi náměty aktivit. Některé z nich můžete realizovat během přípravy a v průběhu projektu, další v rámci běžných řízených činností s dětmi na zahradě.

verze pro tisk
Spirálové molo_průvodce Land Artem

Spirálové molo_průvodce Land Artem

Inspirujte se pro tvorbu a hraní si v přírodě uměleckým směrem Land Art. Vycházejte z děl jednotlivých umělců. Chtěli byste mít v zahradě kousek moře? Jak by vypadala vaše zahrada, kdyby na ní během jednoho dne vyrostlo kamenné spirálové molo?


Cíl aktivity

 • Zamyslet se nad možnostmi zahrady a prací s přírodninami.
 • Utvořit si vztahu k místu, kde děti žijí.
 • Naučit se novému uměleckému směru, poznat, co to je umění v krajině.
 • Vytvořit s dětmi výtvarný prvek v zahradě.

Věková skupina

 • 1. stupeň ZŠ

Příklad realizace

 • Úvod: Už vám někdy tvar cesty, louky, kopce či parku něco připomínal? Představovali jste si pod těmito tvary něco konkrétního? Víte, že umělci dokonce přetváří tyto součásti krajiny ve známé tvary? Víte co to je land art – jak bychom to mohli přeložit (téma pro žáky 1. stupně ZŠ)? Už jste někdy viděli umění v krajině?
 • Motivace: Představte si, že by se do vaší zahrady vylilo moře. Šumělo by, šplouchalo… A my bychom v tomto moři potřebovali vytvořit molo, po kterém by se dalo chodit, hrát a běhat. (Opravdové veliké molo ve tvaru spirály vytvořil landartový umělec Robert Smithson v roce 1970 v Americe[1] - téma pro žáky 1. stupně ZŠ).
 • Realizace: Sesbírejte kamení na jednu hromádku. Kamení může být malé ze školní zahrady, ale také přinesené z procházky. Molo je možné sestavit z klacků nebo šišek.
 • Projděte se zahradou a vyberte vhodné místo pro molo. Společně vyzkoušejte, kudy by spirála mohla vést, vyberte s dětmi vhodné místo. Vyšlapejte tudy cestičku či vyznačte spirálu listím nebo moukou. Poté si rozdělte úkoly a společně vytvořte jednu velikou spirálu z kamení či jiného materiálu, po které se bude dát chodit. Pro děti věku 3-4 roky je vhodné na začátku aktivity vysvětlit, co je to spirála. Mohou si ji zkusit nakreslit na papír.
 • Závěr, reflexe: Na závěr si všichni vyzkoušejte chůzi po molu, zkuste držet balanc. Povídejte si o celé akci. O tom, že v krajině můžeme takových tvarů vidět mnoho, ať už jsou vytvořené přírodou nebo umělcem. Po molu pak mohou děti lézt, chodit, hrát si - jak dlouho budete chtít…

Závěr

Přibližte dětem krajinné umění vaší zahradou a zahradu krajinným uměním. Užijte si šumění… stromů.[1] Robert Smithson (1938-1973), americký výtvarník. Dílo např.: 1971 - Broken Circle, 1971 - Spiral Hill, NL

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás