Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Analýza

Důležitou součástí přípravy projektu je vyhodnocení jeho silných a slabých stránek. Abychom předešli nepříjemným překvapením v průběhu projektu, je dobré se předem zamyslet nad možnými hrozbami. Jaké okolnosti by projekt mohly ohrozit či zastavit? Na co je dobré si dát pozor, čemu předejít? V čem projekt skrývá největší potenciál? Na jakých základech můžeme stavět?

  • vyhodnoťte silné a slabé stránky projektu
  • definujte rizika realizace projektu
  • uvědomte si potenciál projektu – jaké výhody může realizace škole přinést?
  • zamyslete se, jakým způsobem může zahrada a její využití ovlivnit fungování školy
  • zkuste využít zahradu jako nástroj pro odlišení a propagaci školy
  • zmapujte externí subjekty v blízkosti školy – jaké příležitosti či hrozby představují
  • vyhodnoťte možnosti spolupráce s městem, sousedy a místními firmami
verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás