Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Komunikace, propagace

Fungující komunikace a zajištění informovanosti uvnitř týmu i navenek tvoří předpoklad úspěšné realizace projektu. Čím větší zájem veřejnosti se podaří získat, tím větší podporu projekt bude mít a bude snadnější jej realizovat. Zájem medií může napomoci při hledání možných partnerů projektu pro zajištění potřebných finančních zdrojů.

  • dohodněte se, jakým způsobem budete komunikovat a informovat se v rámci týmu - stanovte si pravidelné schůzky a další možnosti komunikace (e-mail, facebook, web, nástěnka, letáčky), určete odpovědné osoby
  • zajistěte pravidelnou informovanost celé školy o projektu (porady, e-mail, web)
  • připravte plán doprovodných akcí a setkávání, které napomohou v šíření informací mezi rodiče, učitele i širší veřejnost
  • o vývoji projektu průběžně informujte zástupce města
  • nezapomeňte na komunikaci s partnery projektu a dodavateli jednotlivých prací
  • navrhněte plán propagace projektu – jaká media oslovíte, jaké formy komunikace využijete (články v mediích, výstavy o projektu, pravidelná rubrika v místním zpravodaji, aktuality na webu školy, tematické akce na zahradě, kampaně, soutěže pro rodiče s dětmi, fotodokumentace proměn zahrady na facebooku, videozáznamy akcí na youtube apod.)
verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás