Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Partneři projektu

Máte-li základní projektový tým, kde má každý určenou roli a kompetence, hledejte další partnery, kteří mohou s projektem pomoci. Průběžná dokumentace postupu projektu podpoří vzájemnou informovanost, zaznamenané střípky a společné zážitky stmelí tým a přilákají další pomocníky.

  • požádejte o finanční či konzultační pomoc zřizovatele (není-li přímo součástí projektového týmu)
  • zmapujte místní firmy, požádejte o sponzorský dar, materiální nebo dobrovolnickou pomoc
  • kontaktujte další organizace, které by mohly mít zájem pomoci (volnočasová sdružení, okolní školy, senioři),
  • nabídněte něco na oplátku (možnost využití zahrady ve vymezených časech, prostor pro mezigenerační setkávání)
  • ohlídejte, aby pomoc jednotlivých partnerů byla rozmyšlená a koordinovaná ve spolupráci s odborníkem (které práce lze udělat dobrovolnicky a kdy, na čem lze ušetřit, co lze zrecyklovat)
verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás