Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Rozpočet a finanční zdroje

Jednou z nejdůležitějších částí přípravy projektu je sestavení rozpočtu a naplánování finančních zdrojů. Rozpočet je dokument, se kterým následně pracujete v průběhu další přípravy a realizace celého projektu.

Sestavte předběžný rozpočet projektu

 • specifikujte přímé, nepřímé náklady a ostatní náklady projektu
 • stanovte odhad nákladů na realizaci stavby - na základě průměrné ceny za objemovou jednotku, tj. cena za m2 zahrady (cena se liší podle typu zahrady, náročnosti úprav a jejího vybavení)
 • určete odhad nákladů na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru při stavbě – cena obvykle odpovídá 7% z celkové ceny realizace stavby
 • pro porovnání si zjistěte jednotkové ceny a místně obvyklý honorář za služby
 • počítejte s finanční rezervou (nepředpokládané výdaje, nepředvídatelné vnější vlivy, krach dodavatele, změna DPH apod.) – doporučuje se cca 10% celkové ceny realizačních nákladů
 • ve smlouvách s dodavateli následně v další fázi projektu ošetřete, aby nedošlo k překročení plánovaných nákladů na realizaci
 • pro realizaci stavebních a vegetačních úprav zahrady budete následně potřebovat v další fázi projektu položkový rozpočet realizace stavby, který vám zpracuje architekt

Příklad nákladů na realizaci stavby školních zahrad

Zahrada Církevní logopedické ZŠ a MŠ Don Bosco v Praze

 • typ zahrady: pro společné potřeby internátu, MŠ a ZŠ, včetně sportovního hřiště, herních prvků pro logopedii, zapojené výsadby a záhonků
 • rozloha zahrady: 2.067 m2
 • průměrná cena za m2 zahrady: 1.300 Kč/m2 bez DPH

Zahrada MŠ Kollárova v Českém Brodě

 • typ zahrady: přírodě blízká zahrada s přírodními herními prvky s využitím recyklace původních materiálů
 • rozloha zahrady: 4.998 m2
 • průměrná cena za m2 zahrady: 500 Kč/m2 bez DPH

 

Zhodnoťte a sepište finanční zdroje potřebné pro pokrytí rozpočtu

 • jaké dostupné prostředky může na realizaci projektu poskytnout škola
 • jakou finanční částkou může pomoci město či obec
 • promyslete, jak se může do realizace zapojit celá škola a místní komunita (děti, učitelé, rodiče, prarodiče, sousedé školy, dobrovolníci apod.)
 • hledejte partnery projektu, kteří vám poníží celkové náklady realizace
 • zjistěte, co z rozpočtu by mohly pokrýt místní partnerské firmy, organizace a dobrovolníci
 • vyhodnoťte, jak by se daly využít místní dostupné materiály (např. dřevo, kámen apod.)
 • zhodnoťte možnosti recyklace – co ze stávajících prvků na zahradě by se dalo znovu a jinak využít
 • zjistěte, kde a v jaké výši je možné získat grantovou podporu
verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás