Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Stav zahrady

Před zahájením přípravy projektu je důležité zhodnotit aktuální stav zahrady. Jak je zahrada využívána a co brání jejímu širšímu využití? Jaké prvky nebo části zahrady jsou v havarijním stavu a jejich úpravy budou mít prioritu? Jak fungují přístupové cesty ke škole a na zahradu? Je zajištěna snadná dostupnost? Jak je zahrada udržována?

  • zmapujte současný stav zahrady
  • vyhodnoťte stávající provoz školy a zahrady – vyhovuje zahrada stávajícím potřebám a režimu školy?
  • popište současné využití zahrady (co vyhovuje, nevyhovuje, co chybí, jak je zahrada využívána v rámci denního režimu a jak pro akce školy, jak je zahrada využívána dětmi, jak učiteli a rodiči, co brání intenzivnějšímu využití apod.)
  • zhodnoťte údržbu zahrady (kdo a jak o zahradu pečuje, jaké jsou roční výdaje na údržbu, jakou údržbu zvládnete zajistit v budoucnu – údržba svépomocí, zapojení dětí a rodičů, dostupné finanční prostředky)
  • zdůvodněte potřebnost projektu
verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás