Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Udržitelnost projektu

Aby zahrada fungovala i po dokončení její realizace, je nutné se již při přípravě projektu zamyslet nad možnostmi údržby zahrady. Podle intenzity údržby, kterou jsme schopni zajistit, se rozhodneme pro náročnost úprav zahrady. Udržitelnost projektu však není jen o údržbě. Jak zajistíme další zájem dětí, učitelů a rodičů o zahradu, který je pro její vývoj klíčový? Budeme pokračovat v občasných setkáváních se členy týmu? Založíme tradici pravidelných akcí na zahradě? Stane se projekt iniciativou, která rozpoutá další proměny ve škole?

 • vytvořte plán udržitelnosti projektu
  • jak bude zajištěna údržba a péče o zahradu po dokončení realizace?
  • s jakými ročními výdaji na údržbu zahrady v budoucnu přibližně počítáte a jak je pokryjete?
  • jak se do péče o zahradu zapojí děti, učitelé a rodiče?
  • jak může s údržbou pomoci město, místní firmy a školy?
  • jak zajistíte zájem dětí, učitelů a rodičů o zahradu po dokončení realizace?
  • jak začleníte využití zahrady do vzdělávacího programu školy?
  • navrhněte další etapy rozvoje zahrady
 • zvolené řešení úpravy zahrady může výrazně ovlivnit udržitelnost projektu a náročnost další údržby – v další fázi projektu při zpracování návrhu zahrady se poraďte s architektem
verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás