Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 
Měsíc školních zahrad 2022, ohlédnutí - Můj soused strom

Měsíc školních zahrad 2022, ohlédnutí - Můj soused strom

Zažij, bádej, konej. Tak zněl leitmotiv Měsíce školních zahrad, akce, která každoročně podporuje výuku všemi smysly, vlastní bádání i společenskou angažovanost dětí pomocí venkovních her a aktivit. Díky Nadaci Proměny Karla Komárka a platformě Učíme se venku probíhala už popáté.


Letošní ročník se zabýval stromy a jejich vlivem na klima. První výzvy a úkoly zveřejnili organizátoři na webových stránkách www.mesicskolnichzahrad.cz na Den Země, tedy 22. dubna. Od té doby se do akce zapojila stovka škol.

Mladší děti letos čekalo 20 výzev, během nichž si stromy mohhly prohlédnout, prolézt, „osahat si je a ochutnat“ všemi smysly. Naučily se poznávat jejich druhy, zjistily, co stromům svědčí, a co jim naopak škodí. Pro žáky základních škol byly určeny další čtyři výzvy věnované zkoumání stromů.

Všechny výzvy jsou nadále ke stažení a můžete si je s dětmi projít kdykoliv během školního roku i prázdnin!

Děti budou například počítat, kolik uhlíku daný strom zadrží, nebo zjišťovat, jaké jsou jeho mikroklimatické funkce. Prozkoumají dřeviny ve městě i volné krajině, remízky, aleje i lesy. Poslední dvě výzvy pak přímo vyzývají k akci. Žáci a studenti se dozví, kde a jak stromy sázet, jak je chránit a pečovat o ně. A rovnou si i něco z toho sami vyzkouší.

Interaktivní zelené učebny

Výuka venku umožňuje pedagogům přirozeně propojovat poznatky napříč předměty a ukazovat, jak fungují přírodní zákonitosti ve světě kolem nás. Všechny výzvy a úkoly navazují na doporučené očekávané výstupy v průřezovém tématu Environmentální výchova.

Pozitivní vliv na duševní pohodu dětí

Pobyt venku na čerstvém vzduchu pomáhá dětem se uvolnit, rozptýlit obavy a zaměřit pozornost na jiné, pozitivní vjemy a podněty. Může tak zmírňovat pocity stresu, smutku i osamělosti, které kvůli pandemii covid-19 nebo válce na Ukrajině děti prožívají v posledních letech ve zvýšené míře.

„Stále více pedagogů si uvědomuje, že učit jen z knížek nestačí. Aby si děti vytvořily k přírodě vztah, potřebují s ní být v přímém kontaktu a samy ji objevovat. Když zasadí strom, když se o něj starají a vidí ho růst, zanechá to v nich stopu na celý život. Pobyt venku působí blahodárně i na jejich náladu a celkovou psychickou pohodu. Proto v Nadaci Proměny Karla Komárka pomáháme školám budovat jejich zahrady a už pátým rokem vždy v květnu pořádáme oblíbenou akci Měsíc školních zahrad, kde s nimi sdílíme spousty výukových aktivit a her,“ říká ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

 

Veškeré informace k letošnímu Měsíci školních zahrad naleznete na webu www.mesicskolnichzahrad.cz. Můžete také kontaktovat organizátory ve facebookových skupinách Školní zaHRAdaUčíme se a hrajeme si venku a Zahrady hrou.

 

Můj soused strom

Letošní ročník Měsíce školních zahrad nesl název Můj soused strom. Stromy stojí v centru naší pozornosti z mnoha důvodů. Jsou zodpovědné za malý vodní koloběh. Zadržují vláhu a řídí vlastně klima na planetě. Poutají v sobě uhlík, některé na stovky let (když jim to dovolíme). Rostou všude kolem nás, nejen v zahradách a parcích, ale i v městské divočině a volné krajině, kde tvoří lesy. Jsou krásné, majestátní, zelené. Dobře se pod nimi hrají hry, jejich dřevo voní, jsou příbytkem mnoha druhů zvířat. Rostou na nich jablka, švestky, ořechy, ale i kaštany a žaludy. Můžete si vylézt do jejich koruny, pověsit si na ně hamaku nebo si na ohýnku z jejich dřeva uvařit třeba lipový čaj.

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás