Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 
Děti jsou fyzicky negramotné, tvrdí angličtí odborníci

Děti jsou fyzicky negramotné, tvrdí angličtí odborníci

„Příliš mnoho vzdělávání se odehrává uvnitř,“ kritizuje americký pedagog Fred Ende současnou praxi ve vzdělávání. Školní zahrada je pro řadu městských dětí jediným místem, kde mají příležitost se hýbat, a kde mohou každý den přijít do kontaktu s přírodou. Děti by neměly trávit čas na školní zahradě pouze v průběhu přestávek či času vyhrazeného pro pobyt venku.


„Pro děti, které nejsou zapojené do venkovních sportů, může být za den jedinou chvílí strávenou venku dobíhání autobusu od domovních dveří. Navzdory obvyklému přesvědčení se jakákoli školní hodina může odehrávat venku,“ říká Fred Ende v článku „Solving the „Play“ Problem“ na komunitním webu vzdělávacích pracovníků ASCD edge.

Výzkumná zpráva Play and Exercise in Early Years: Physically active play in early childhood provision zpracovaná anglickou organizací Play England v roce 2008 dokládá, že pokud mají děti na výběr, tráví více času venku: „Ve dvou zkoumaných mateřských školách měly děti možnost pohybovat se po venkovním a vnitřním prostoru jak samy chtěly. Děti upřednostnily venkovní prostor ve více než polovině sledované doby (ve srovnání s 20 % ve školce, která měla omezený přístup do venkovního prostoru).“

Sledování také ukázala, že když jsou děti venku, jsou fyzicky aktivnější a jejich hra je dynamičtější. Možnost být fyzicky aktivní na školní zahradě či hřišti je zvlášť důležitá pro městské děti, které mají jinak málo příležitostí k pohybu. Zahraniční odborníci poukazují na „fyzickou negramotnost“ dnešních dětí: „Někteří učitelé mají 11 leté žáky, kteří se stěží hýbou. Tisíce dětí opouštějících první stupeň základní školy nedokáží chytat míč, házet, skákat nebo běhat – vykonávat základní pohyby každého sportu. Sport by měl mít ve školním rozvrhu stejnou míru důležitosti jako hodiny čtení nebo počty,“ říká Sue Campbell, předsedkyně britské vládní organizace UK Sport v článku uveřejněném v deníku The Telegraph.

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás