Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 
Hřiště podle světového designera

Hřiště podle světového designera

Renomovaný německý designer Günter Beltzig vybudoval již několik stovek dětských hřišť po celém světě. Navrhl například hřiště v New York City Hall of Science v USA, Spiellabyrinth ve Vídni či známé hřiště Diana Memorial Playground v Kensingtonu ve Velké Británii. Jak by podle něj mělo vypadat správné hřiště, které reflektuje potřeby dítěte a rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti?


V článku pro list Guardian Beltzig říká: “Ideálem je, aby si děti hrály v divočině. Ale jestliže ve městě žádná divočina nebo les není, je třeba dětem poskytnout něco srovnatelného.”

Z několika desetiletí pozorování dětí při hře Günter Beltzig odvodil pravidla definující, jak by dětské hřiště mělo vypadat. Místo by mělo:

 • mít atmosféru, která lidi přiměje se tam zdržet (ani tréninkové hřiště, ani místo vyzdobené podle vkusu dospělých),
 • poskytovat prostor pro zkoumání a interpretaci, věci patrné až na druhý pohled,
 • nabízet přiměřené riziko, protože hra je o zkoušení a překračování vlastních hranic,
 • uspokojit potřeby různých skupin a nálad. Umožnit agresivnějším dětem vydat energii, ale také chránit ty slabší,
 • říci „ne!“ zákazům – hřiště má být zbudováno tak, aby nebyly potřeba (různé hrací zóny pro starší a mladší děti). Vandalismus je pouze důsledkem nedostatku alternativ.

Jaké kvality by mělo mít atraktivní dětské hřiště či školní zahrada? Stuart Lester a Martin Maudsley, autoři studie Play, naturally (A review of children’s natural play) vypracované pro anglickou organizaci Play England říkají, že dobré hřiště by dětem mělo nabízet:

 • příležitost k rozvoji – děti by měly mít k dispozici širokou škálu materiálů, které mohou využít nejrůznějším způsobem podle svých schopností a potřeb,
 • společenskou volbu – aby si děti samy mohly určit, jestli si chtějí hrát o samotě, nebo s ostatními. Možnost sdílet zkušenosti, vyjednávat, spolupracovat a řešit konflikty,
 • možnost ovládat svůj prostor - zkoumat, experimentovat, ničit a znovu budovat, mít skutečný vliv na své prostředí, činit rozhodnutí a být za své prostředí zodpovědní,
 • rozmanitost – prostředí by mělo nabídnout celou škálu smyslových a emocionálních zkušeností (pachy, materiály, zvuky, výška),
 • pohyb – volnost vlastního pohybu (běhat, skákat, točit se…) i volnost jít, kam chtějí,
 • možnost rozvíjet své představy a díky zkušenostem nabývat sebeúctu a sebevědomí,
 • spojení s realitou – možnost seznámení se skutečným světem, sdílení zkušeností s dospělými a příležitost převzít zodpovědnost bez kontroly dospělých.
zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás