Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 
Proč je pro děti důležitý kontakt s přírodou?

Proč je pro děti důležitý kontakt s přírodou?

Zatímco dříve byly děti blízko přírodě zcela přirozeně, v souvislosti s celospolečenskými změnami a technologickým vývojem se naopak rozšiřuje syndrom odcizení přírodě. Přínosy, které plynou z kontaktu dětí s přírodou, jsou proto v posledních letech stále více zkoumány.


Kontakt s přírodou v dětství ovlivňuje náš budoucí vztah k okolnímu prostředí a všemu živému. Byly prokázány přímé souvislosti zejména v těchto základních oblastech:

Kognitivní dopady (lepší znalosti a schopnost porozumění)
Emoční dopady (stanoviska, hodnoty, přesvědčení, sebevnímání)
Mezilidské a sociální vztahy (komunikační schopnosti, týmová práce i vedení)
Fyzické a behaviorální dopady (tělesná kondice, chování a sociální činy)

Ing. Dagmar Kozlová, Ph.D., lektorka lesní pedagogiky o významu kontaktu dětí s přírodou říká: „Zahrady a hřiště v přírodním stylu mají vliv jak na fyzickou tak na psychickou oblast vývoje dětí. Důležité je, že se děti pohybují v prostředí, které je motivuje k různým hrám a činnostem, při nichž k rozvoji dochází zcela přirozenou a nenásilnou formou. Přírodní prvky přímo vybízejí k prozkoumání, pozorování, využívání. Dítě nemusí dlouho přemýšlet, jak a na co si hrát, prostě jen využije potenciál, který se nabízí. Volnou a tvořivou hrou se učí, aniž by si to uvědomovalo, a o to lépe si nabyté vědomosti a dovednosti může uchovat v paměti.“

Ing. Lucie Miovská, Ph.D., zahradní architektka, dodává: „Pobyt venku rozvíjí u dětí kreativitu, psychomotorické schopnosti, pohybové vlastnosti, má výborný vliv na koncentraci, předcházení psychickým poruchám, přispívá k nižší nemocnosti dětí a rychlejšímu uzdravování. Umožníme-li dětem kontakt s přírodou, hraní ve venkovním prostředí, používání principů volné a přirozené hry, vytvoříme tím jeden z důležitých preventivních kroků pro to, aby děti poznaly možná rizika, dokázaly s nimi dále nakládat a naučily se odhadnout své možnosti a hranice. Tím můžeme značně předejít následným úrazům.“

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás