Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 
Školní zahrady – jaký skrývají potenciál?

Školní zahrady – jaký skrývají potenciál?

Velká část obyvatel dnes žije nebo pracuje ve městě. V jakém prostředí se pohybují děti? Jak často jsou v kontaktu s přírodou? Městské prostředí poskytuje málo příležitostí pro volnou hru dětí a pobyt venku v přírodě. V České republice mají oproti zahraničí téměř všechny školy svou zahradu. Právě školní zahrada se může stát prostorem pro hru, kreativní výuku a kontakt dětí s přírodou.Vhodně navržená a intenzivně využívaná zahrada napomáhá správnému rozvoji dítěte.


Objevte potenciál školních zahrad:

 • Pohyb na zahradě má vliv na zdraví dítěte a jeho odolnost
 • Podnětné prostředí zahrady podporuje rozvoj schopností a dovedností
 • Na zahradě se děti učí přirozenou cestou zkušenostního učení
 • Přírodní prostředí a zdravá míra rizika rozvíjí motoriku, kreativitu a sebevědomí dítěte
 • Při volné hře a kontaktu s dětmi probíhá potřebná socializace dítěte
 • Školní zahrada je sdílený prostor, o kterém děti mohou spolurozhodovat a učit se umění diskuse
 • Využití zahrady podporuje vztah dětí k místu, ve kterém žijí
 • Vzdělávání dětí v oblasti estetiky a krajinné tvorby formuje budoucí vztah člověka ke kulturnímu prostředí
 • Na zahradě děti objevují zákonitosti přírody a potravního řetězce
 • Péče o zahradu učí děti praktickým dovednostem a odpovědnosti
 • Zahrada spoluutváří komunitu, může se stát místem setkávání a společných aktivit

Kontakt s přírodou v dětství ovlivňuje náš budoucí vztah k okolnímu prostředí. Lektorka lesní pedagogiky, Ing. Dagmar Kozlová, Ph.D., k tomu říká: „Zásadní význam školních zahrad spočívá právě v možnosti kontaktu dětí s přírodou. Ve vnitřním prostředí děti často obklopují umělé materiály a od přírody zcela odtržené předměty. Venku by se děti měly setkávat s přírodou. Pokud to nelze přímo, např. při procházce do lesa, k potůčku nebo na louku, je dobré dětem toto prostředí co nejvíce přiblížit alespoň v zahradě nebo na hřišti.“

Architektka Ing. Lucie Miovská, Ph.D., doplňuje: „Možnosti a prožitky, které přírodní prostředí zahrady dětem nabízí, jsou pro jejich osobnostní rozvoj mimořádně důležité. Je to místo, které jim pomůže nalézt vztah k vnímání krásy i přírodě samotné, poznání životních i ročních cyklů a vznik prvních mezilidských vazeb. Při hře si budují vztah k ostatním i formují své vlastní cítění.“

Zahrady pomáhají stmelit místní komunitu, spoluutvářejí město či obec. Podle Ing. Aleše Kašpara, tajemníka Města Český Brod, by zahrady neměly být jen prostorem školského zařízení, ale místem ke společnému užívání. Přímo vyzývají, aby sloužily k setkávání, pořádání akcí, sportovních klání, uměleckých představení nebo burz.

 

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás