Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 
Jaké volit herní prvky pro zahradu?

Jaké volit herní prvky pro zahradu?

Každý rodič a učitel stojí před každodenní otázkou, jak děti zabavit a jak je správně rozvíjet. Jak vybalancovat touhu dětí po nejrůznějších technologických vymoženostech a zároveň je přirozeně učit a formovat. Právě vhodně navržené prostředí může přinášet dětem potřebné podněty.


Příroda přináší každý den proměny, děti mají v přírodním prostředí stále co objevovat. Přírodní prvky na zahradě se každý den přirozeně mění a děti mohou být díky nim v kontaktu s procesy, které jsou v přírodě přirozené.

Podle Ing. Lucie Miovské, Ph.D., přírodní hřiště nabízejí pro vývoj dětí prostředí komplexnější, protože přírodní prvky mohou uspokojovat potřeby fyzické, psychické, emocionální i sociální. Přírodní prvky se také dynamicky mění během času, roční i denní doby, a tak pro děti nezačnou být nudné či okoukané. Přírodní prostředí vytváří nová a variabilní místa ke zkoumání a skrývání, k přetváření, hraní. Také děti konfrontuje s přirozenými procesy, se vzrůstem i zánikem, s počasím, mokrem, teplem i chladem, a to vše je připravuje na budoucí dospělý život.
V zahradě pro děti mají místo i tradiční herní prvky (houpačky, lanové prvky apod.). Jsou-li dobře navrženy, a umožňují dětem vzájemnou interakci a sdílení zážitků, mohou celkové řešení vhodně doplnit. Právě profesionální pohled zahradně-krajinářského architekta může pomoci nalézt rovnováhu a souhru herních prvků technických a přírodních tak, aby uspořádaní, herní možnosti a potěšení z užívání zahrady bylo co nejlepší.

Ing. Dagmar Kozlová, Ph.D., lektorka lesní pedagogiky na téma přírodní herní prvky říká: „Zvláštní zmínku si zaslouží také stromy. V přírodních zahradách bývá zvykem nechat děti na stromy lézt. Pohled na svět z koruny stromu se dětem příliš často nenaskytne. Kromě rozvoje hrubé motoriky děti posilují svalstvo celého těla, rozvíjí se dýchací a oběhový systém. Děti zažívají pocit vítězství sami nad sebou, poznávají své možnosti a hranice, lépe si uvědomují sami sebe.

Mgr. A. Lukáš Gavlovský – sochař a autor herních prvků, využívá přírodní prvky a materiály. „Při své práci vycházím většinou z vlastních zkušeností a projekty se snažím dělat tak, jak by je asi dělalo dítě. Hledám, co mě baví a nebaví, těší – netěší, a chovám se velmi přirozeně, protože děti také dělají jen to, co je baví a z čeho mají radost. Hřiště už dělám mnoho let, ale když mi do života vstoupily vlastní děti, poznal jsem úplně novou dimenzi své práce. Děti mi dávají úžasnou zpětnou vazbu, testují mé nápady a díla, která pak využívají jiné děti.

 

zpět na seznam verze pro tisk
 
 
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás