Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Program Zahrada hrou 

V rámci grantového programu Zahrada hrou podporujeme proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Pomáháme projektům založeným na spolupráci učitelů, dětí, rodičů, odborníků i místní komunity.

Grantovou výzvu programu jsme vyhlásili 1. listopadu 2021. V tuto chvíli jsou žádosti uzavřeny a připravujeme novou grantovou výzvu.


Proměňme prostředí určené dětem v Zahrady hrou. Zahrada hrou je: přírodě blízká, proměnlivá, vzdělávací, udržitelná, originální, tvořivá, interaktivní a zábavná!

 

O programu

Zahrada hrou nabízí pomoc školám, které chtějí přeměnit své zahrady v podnětné prostředí, kde se děti mohou svobodně rozvíjet, objevovat své schopnosti a upevňovat svůj vztah k okolnímu světu. Zahrada hrou odkazuje ke Komenského Škole hrou. Je zároveň učebnou, místem pro volné dětské hry a poznávání přírody, prostorem pro setkávání širší komunity a také jednou z prvních příležitostí v životě dětí, kdy se mohou aktivně podílet na přeměně svého okolí a přirozeně se tak učit občanským dovednostem.

Podporujeme školy, které si uvědomují význam prostředí pro zdravý a všestranný rozvoj dětí a které se rozhodou rozvíjet potenciál své zahrady. Projekty, kterým pomáháme, se realizují se zapojením učitelů, dětí i jejich rodičů a ve spolupráci s architekty a výtvarníky – od úvodního plánování až po péči o novou zahradu. 
 

Kdo může žádat o nadační podporu

→ školy, které jsou zřízeny městem nebo obcí, městskou částí, krajem, ministerstvem nebo církví a současně jsou dle zákona zařazeny do sítě škol, předškolních a školských zařízení 
 

Co nabízíme

  • finanční příspěvek (grant do výše 400 tis. Kč)*
  • metodika pro realizaci projektu
  • odborná konzultační podpora
  • pomoc se zapojováním dětí a dospělých během celého projektu
  • komunikační podpora
  • vzdělávání

 

Jaké projekty už jsme podpořili

→  dokončené nebo právě realizované zahrady hrou
 

Kde hledat inspiraci

→ tematický portál www.promenyproskoly.cz
→ brožura Jak proměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání (pdf 632 kB)
→ brožura Školní zahrady a legislativa (pdf 833 kB)
→ videogalerie nadace na YouTube

 

Exkurze Zahrada hrou

V srpnu s námi můžete vyrazit na exkurzi do dokončených školek a načerpat inspiraci pro proměnu zahrady. 

Více informací o exkurzi zde.

verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás