Vyhledat

Proměny pro školy
Jak proměnit školní zahradu či hřiště

 

Komenského „Škola hrou“ na zahradě

Velká část obyvatel dnes žije nebo pracuje ve městě. V jakém prostředí se pohybují naše děti? Jak často jsou v kontaktu s přírodou? Městské prostředí poskytuje málo příležitostí pro volnou hru dětí a pobyt venku v přírodě. V České republice mají oproti zahraničí téměř všechny školy svou zahradu. Právě školní zahrada se může stát prostorem pro hru, kreativní výuku a kontakt dětí s přírodou.


Proměňme prostředí určené dětem v Zahrady hrou.


Zahrada hrou je:

  • přírodě blízká

  • proměnlivá

  • vzdělávací

  • udržitelná

  • originální

  • tvořivá

  • interaktivní

  • zábavná


Program Zahrada hrou
podporuje proměny školních zahrad v inspirativní prostředí pro děti, které rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti, tvořivost a fantazii.

Školní zahrady v sobě skrývají potenciál. Objevte ho společně s námi.
 

verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás